Projekty

Inspirujte se ukázkami z práce, kterou jsme odvedli pro naše tuzemské i zahraniční zákazníky. Udělejte si představu o šířce našeho odborného zaměření. Vypořádáme se i s velmi specifickým zadáním.

Zobrazeno 20 z 20 výběrových studií:
Územní rozvoj a plánování

Územní studie krajiny pro SO ORP Opava - návrhová část

V návrhové části jsou na základě zjištěných problémů zpracovány návrhy opatření a doporučení především pro obce.
Zemědělství a lesnictví

Příprava Chorvatska na EU v oblasti zemědělství a rozvoje venkova

Deset let jsme připravovali chorvatskou veřejnou správu na evropské požadavky na podporu v zemědělství a rozvoji venkova.
Územní rozvoj a plánování

Vliv územního plánu Jeseníku na životní prostředí

Vyhodnocení vlivu územního plánu na životní prostředí (SEA), na soustavu NATURA 2000 a udržitelný rozvoj území
Životní prostředí

Studie proveditelnosti protipovodňových opatření ve Vřesině, Hati a Darkovicích

Studie proveditelnosti realizace přírodě blízkých protipovodňových opatření
Územní rozvoj a plánování

Komplexní pozemkové úpravy v Budišově nad Budišovkou

Projekt KoPÚ vypořádal vlastnické vztahy a stal se nástrojem odpovědné péče o krajinu.
Klimatická změna

Projekt Adaptan

Komplexní plánovací, monitorovací, informační a vzdělávací nástroje pro adaptaci území na dopady klimatické změny se zřetelem na zemědělské a lesnické hospodaření
Územní rozvoj a plánování

Strategický plán rozvoje obce Hlubočec

Strategický plán rozvoje obce Hlubočec pomáhá určovat rozvoj obce ve sledovaných rozvojových oblastech.
Klimatická změna

Studie dopadů klimatické změny

Komplexní studie dopadů, zranitelnosti a zdrojů rizik klimatické změny v České republice
Územní rozvoj a plánování

Územní plán Moravský Beroun

Zpracovali jsme klíčový dokument pro územní rozvoj města a ochranu klíčových zájmů jeho obyvatel.
Životní prostředí

Preventivní hodnocení krajinného rázu CHKO Beskydy

Hodnocení krajinného rázu, rozčlenění území a kategorizace sídel podle zachovalosti urbanistické a architektonické struktury
Územní rozvoj a plánování

Demografické studie pro ORP Benešov

22 demografických studií pro místní akční plán rozvoje vzdělávání
Životní prostředí

Hluková studie letiště Náměšť

Studie zkoumala hlukovou zátěž působenou provozem vojenského letiště v Náměšti nad Oslavou.
Územní rozvoj a plánování

Rozbor udržitelného rozvoje území ORP Znojmo

Rozbor udržitelného rozvoje území pro SO ORP Znojmo byl součástí aktualizace územně analytických podkladů.
Zemědělství a lesnictví

Technická podpora při návrhu IACS a LPIS v Turecku

Technická podpora nastavení IACS a tvorba LPIS na území Turecka s přípravou a implementací pilotního projektu
Územní rozvoj a plánování

Integrovaný plán rozvoje území pro zlínskou aglomeraci

Integrovaný plán rozvoje území řeší rozvoj měst a obcí zlínské aglomerace s více než 100 000 obyvateli.
Územní rozvoj a plánování

Pilotní územní studie krajiny v ORP Kyjov

Prioritními tématy byla ochrana krajinného rázu, snížení eroze a zvýšení prostupnosti zemědělské krajiny.
Geoinformační a informační služby

Analýza datových registrů Ministerstva zemědělství

Analýza datových registrů a informačních systémů v sektoru zemedělství
Zemědělství a lesnictví

Nový systém kompenzace imisních škod na lesích

Projekt řešil dlouhodobě nevyhovující stav náhradových řízení.
Životní prostředí

Aktualizace údajů k programu zlepšení kvality ovzduší v Šumperku

Situační zpráva k jedenácté aktualizaci Programu

Co potřebujete řešit vy? Volejte 775 731 735

Napište nám