Projekty

Inspirujte se ukázkami z práce, kterou jsme odvedli pro naše tuzemské i zahraniční zákazníky. Udělejte si představu o šířce našeho odborného zaměření. Vypořádáme se i s velmi specifickým zadáním.

Zobrazeno 26 z 26 výběrových studií:
Zemědělství a lesnictví

Cesta ke zdravější zemědělské krajině spoluprací ochránců přírody, samosprávy a zemědělců

Projekt pro pestřejší a stabilnější zemědělskou krajinu.
Životní prostředí

KAPOOO

Cílem projektu je navrhnout co nejefektivnější opatření pro snížení emisí v Moravskoslezském kraji.
Zemědělství a lesnictví

AgriLink

AgriLink hledá cesty k posílené inovací v zemědělství prostřednictvím zlepšování informovanosti farmářů.
Klimatická změna

Life Tree Check

Mezinárodní projekt LIFE Tree Check se zaměřuje na řešení problému tepelného ostrova ve městech.
Klimatická změna

Adaptační strategie města Ostravy

Adaptační strategie je koncept, který obsahuje opatření pro bezpečnou budoucnost a udržitelné fungování města Ostravy v podmínkách měnícího se klimatu v průběhu 21. století.
Zemědělství a lesnictví

Příprava Chorvatska na EU v oblasti zemědělství a rozvoje venkova

Deset let jsme připravovali chorvatskou veřejnou správu na evropské požadavky na podporu v zemědělství a rozvoji venkova.
Územní rozvoj a plánování

Územní studie krajiny pro SO ORP Opava - návrhová část

V návrhové části jsou na základě zjištěných problémů zpracovány návrhy opatření a doporučení především pro obce.
Zemědělství a lesnictví

Pozvánka na konferenci

Krajina voleb: Zemědělství a lesnictví před výzvami nadcházejících let
Územní rozvoj a plánování

Vliv územního plánu Jeseníku na životní prostředí

Vyhodnocení vlivu územního plánu na životní prostředí (SEA), na soustavu NATURA 2000 a udržitelný rozvoj území
Životní prostředí

Studie proveditelnosti protipovodňových opatření ve Vřesině, Hati a Darkovicích

Studie proveditelnosti realizace přírodě blízkých protipovodňových opatření
Územní rozvoj a plánování

Komplexní pozemkové úpravy v Budišově nad Budišovkou

Projekt KoPÚ vypořádal vlastnické vztahy a stal se nástrojem odpovědné péče o krajinu.
Klimatická změna

Projekt Adaptan

Komplexní plánovací, monitorovací, informační a vzdělávací nástroje pro adaptaci území na dopady klimatické změny se zřetelem na zemědělské a lesnické hospodaření
Územní rozvoj a plánování

Strategický plán rozvoje obce Hlubočec

Strategický plán rozvoje obce Hlubočec pomáhá určovat rozvoj obce ve sledovaných rozvojových oblastech.
Klimatická změna

Studie dopadů klimatické změny

Komplexní studie dopadů, zranitelnosti a zdrojů rizik klimatické změny v České republice
Územní rozvoj a plánování

Územní plán Moravský Beroun

Zpracovali jsme klíčový dokument pro územní rozvoj města a ochranu klíčových zájmů jeho obyvatel.
Životní prostředí

Preventivní hodnocení krajinného rázu CHKO Beskydy

Hodnocení krajinného rázu, rozčlenění území a kategorizace sídel podle zachovalosti urbanistické a architektonické struktury
Územní rozvoj a plánování

Demografické studie pro ORP Benešov

22 demografických studií pro místní akční plán rozvoje vzdělávání
Životní prostředí

Hluková studie letiště Náměšť

Studie zkoumala hlukovou zátěž působenou provozem vojenského letiště v Náměšti nad Oslavou.
Územní rozvoj a plánování

Rozbor udržitelného rozvoje území ORP Znojmo

Rozbor udržitelného rozvoje území pro SO ORP Znojmo byl součástí aktualizace územně analytických podkladů.
Zemědělství a lesnictví

Technická podpora při návrhu IACS a LPIS v Turecku

Technická podpora nastavení IACS a tvorba LPIS na území Turecka s přípravou a implementací pilotního projektu
Územní rozvoj a plánování

Integrovaný plán rozvoje území pro zlínskou aglomeraci

Integrovaný plán rozvoje území řeší rozvoj měst a obcí zlínské aglomerace s více než 100 000 obyvateli.
Územní rozvoj a plánování

Pilotní územní studie krajiny v ORP Kyjov

Prioritními tématy byla ochrana krajinného rázu, snížení eroze a zvýšení prostupnosti zemědělské krajiny.
Geoinformační a informační služby

Analýza datových registrů Ministerstva zemědělství

Analýza datových registrů a informačních systémů v sektoru zemedělství
Zemědělství a lesnictví

Nový systém kompenzace imisních škod na lesích

Projekt řešil dlouhodobě nevyhovující stav náhradových řízení.
Životní prostředí

Aktualizace údajů k programu zlepšení kvality ovzduší v Šumperku

Situační zpráva k jedenácté aktualizaci Programu

Co potřebujete řešit vy? Volejte 721 222 994

Napište nám