Služby

Poskytujeme odborné poradenské, analytické a projekční služby v pěti oblastech. Propojujeme témata a hledáme nové přístupy. Jsme zvyklí řešit specifické potřeby a požadavky našich klientů.

Navigační obrázek služeb v oblasti životního prostředí

Životní prostředí

Řešení problémů vodního režimu, ochrany ovzduší a hlukové zátěže. Hodnocení krajinného rázu, ÚSES, posudky EIA

Navigační obrázek služeb v oblasti zemědělství a lesnictví

Zemědělství a lesnictví

Tvorba LPIS a IACS doma i v zahraničí, podpora zavádění pravidel společné zemědělské politiky EU pomocí nástrojů GIS. Imisní škody na lesích

Navigační obrázek služeb v oblasti územního plánování a rozvoje

Územní rozvoj a plánování

Zpracování různých typů územně plánovacích podkladů a dokumentací. Projektování jednoduchých a komplexních pozemkových úprav

Navigační obrázek služeb v oblasti adaptace na klimatickou změnu

Klimatická změna

Udržitelné způsoby adaptace krajiny na klimatickou změnu s cílem snižovat škody na zemědělské a lesnické produkci a krajině samé

Navigační obrázek geoinformačních služeb

Geoinformační a informační služby

IT podpora našich služeb v oblasti zemědělství, životního prostředí a územního plánování. Analýzy a komplexní řešení v oblasti GIS

Poradíme si i s unikátním zadáním. Volejte 721 222 994

Napište, co potřebujete