Zemědělství a lesnictví

Propojujeme zemědělské hospodaření s možnostmi GIS. Jsme tvůrci prvního registru půdních bloků v ČR. Tvoříme LPIS a IACS doma i v zahraničí. Jsme specialisté na podporu zavádění požadavků společné zemědělské politiky EU pomocí GIS. Hodnotíme a modelujeme imisní zátěž lesních porostů.

Navigační obrázek služeb v oblasti zemědělství a lesnictví

Technická podpora implementace společné zemědělské politiky EU

Tvorba registru půdy (LPIS) a integrovaného administrativního a kontrolního systému (IACS). Analýzy, studie, výzkum, hodnocení, školení

Navigační obrázek služeb v oblasti zemědělství a lesnictví

Minimalizace imisních škod v lesích

Monitoring a kauzalita zdrojů emisí a imisních koncentrací, měření a modelování atmosférické depozice, monitoring kritických zátěží, vyčíslení imisních škod, návrh opatření pro lesní porosty

Poradíme si i s unikátním zadáním. Volejte 721 222 994

Napište, co potřebujete