Jsme přední poradenská, analytická a projekční společnost pro oblast životního prostředí, zemědělství, lesnictví a rozvoje území. Zajišťujeme odbornou podporu institucím a firmám při naplňování rozvojových záměrů a environmentálních opatření. Pomohli jsme desítkám tuzemských i zahraničních klientů. Neváhejte se nás zeptat, jak pomůžeme vám.

Navigační obrázek služeb v oblasti životního prostředí

Životní prostředí

Řešení problémů vodního režimu, ochrany ovzduší a hlukové zátěže. Hodnocení krajinného rázu, ÚSES, posudky EIA

Navigační obrázek služeb v oblasti zemědělství a lesnictví

Zemědělství a lesnictví

Tvorba LPIS a IACS doma i v zahraničí, podpora zavádění pravidel společné zemědělské politiky EU pomocí nástrojů GIS. Imisní škody na lesích

Navigační obrázek služeb v oblasti územního plánování a rozvoje

Územní rozvoj a plánování

Zpracování různých typů územně plánovacích podkladů a dokumentací. Projektování jednoduchých a komplexních pozemkových úprav

Navigační obrázek služeb v oblasti adaptace na klimatickou změnu

Klimatická změna

Udržitelné způsoby adaptace krajiny na klimatickou změnu s cílem snižovat škody na zemědělské a lesnické produkci a krajině samé

Navigační obrázek geoinformačních služeb

Geoinformační a informační služby

IT podpora našich služeb v oblasti zemědělství, životního prostředí a územního plánování. Analýzy a komplexní řešení v oblasti GIS

Inspirujte se studiemi realizovaných zakázek i nových možností
Územní rozvoj a plánování

Územní studie krajiny pro SO ORP Opava - návrhová část

V návrhové části jsou na základě zjištěných problémů zpracovány návrhy opatření a doporučení především pro obce.
Zemědělství a lesnictví

Příprava Chorvatska na EU v oblasti zemědělství a rozvoje venkova

Deset let jsme připravovali chorvatskou veřejnou správu na evropské požadavky na podporu v zemědělství a rozvoji venkova.
Územní rozvoj a plánování

Vliv územního plánu Jeseníku na životní prostředí

Vyhodnocení vlivu územního plánu na životní prostředí (SEA), na soustavu NATURA 2000 a udržitelný rozvoj území
Územní rozvoj a plánování

Komplexní pozemkové úpravy v Budišově nad Budišovkou

Projekt KoPÚ vypořádal vlastnické vztahy a stal se nástrojem odpovědné péče o krajinu.
Rady a zkušenosti najdete i v našem blogu
5.2.2019

Nevíte jak řešit nevyhovující stav krajiny? Využijte územní studii krajiny!

Od roku 2017 jsou ve 47 obcích s rozšířenou působností zpracovávány územní studie krajiny.
18.7.2018

Územní studie krajiny ORP Šternberk

Pracovní výstupy územní studie krajiny ORP Šternberk – pro starosty a další subjekty
30.1.2018

Softwarový nástroj pro simulaci emise amoniaku s propojením na LPIS

V roce 2017 byl v rámci projektu TAČR 4TA04020797 vyvinut softwarový nástroj pro simulaci emise amoniaku .
20.10.2017

Studie odtokových poměrů Klatovsko

Seznámení s projektem „Studie odtokových poměrů“ pro území Klatovsko.

Nabídneme řešení na klíč. Volejte 775 731 735

Kontakt