Územní rozvoj a plánování

Zabýváme se zpracováním všech typů územně plánovacích podkladů a dokumentací, projektujeme pozemkové úpravy.

Navigační obrázek služeb v oblasti územního plánování a rozvoje

Zpracování komplexních pozemkových úprav

Zpracování jednoduchých (JPÚ) a komplexních (KoPÚ) pozemkových úprav

Navigační obrázek služeb v oblasti územního plánování a rozvoje

Zpracování a aktualizace územně analytických podkladů

Východiska pro územně plánovací dokumentaci. Zpracování podkladů do datového modelu, rozbor udržitelného rozvoje území (RURÚ), průzkumy

Navigační obrázek služeb v oblasti územního plánování a rozvoje

Strategické plány rozvoje měst a obcí

Rozvojové strategie obcí, měst a regionů, specializované koncepční dokumenty, konkrétní projekty, zajištění procesu SEA

Navigační obrázek služeb v oblasti územního plánování a rozvoje

Zpracování územních studií krajiny

Zpracování územně plánovacího podkladu a komplexního dokumentu zásadního pro užívání nezastavěného území ve správním obvodu ORP

Navigační obrázek služeb v oblasti územního plánování a rozvoje

Zpracování územních plánů obcí

Kompletní zpracování základního dokumentu pro rozvoj a ochranu území, prostorové uspořádání a veřejnou infrastrukturu v obci

Poradíme si i s unikátním zadáním. Volejte 721 222 994

Napište, co potřebujete