Blog

Rádi se s vámi podělíme o naše poznatky spojené s analytickou a projekční činností v oblasti životního prostředí, zemědělství, lesnictví a územního rozvoje. Neváhejte nám napsat nebo zavolat, máte-li na věc vlastní názor. Diskuse prospěje oběma stranám.

30.6.2022

TAČR SPOLADA

Chtěli byste kolem sebe mít krajinu pestřejší, krásnější a odolnější změnám klimatu? Zajímá vás, jak vytvořit úspěšnou spolupráci pro udržitelný rozvoj krajiny? 
23.5.2022

Lovte stromy jako pokémony s aplikací Tree Check

Květnové dny lákají k procházkám, které si můžeme zpříjemnit posezením pod rozkvetlými stromy. Díky nové mobilní aplikaci Tree Check můžeme navíc o stromu, pod nímž se nacházíme, zjistit mnohem více.
14.3.2022

Adapterra Awards

Soutěž ocení opatření, která bojují proti suchu, vedru či povodním Celostátní soutěž Adapterra Awards 2022 hledá projekty, které řeší přehřívání měst, sucho, přívalové deště, extrémní vítr, erozi půdy a další výzvy spojené s klimatickou změnou.
12.8.2021

Pozvánka na konferenci

Krajina voleb: Zemědělství a lesnictví před výzvami nadcházejících let
22.7.2019

Mezinárodní projekt Agrilink

AgriLink je projekt probíhající v letech 2017 až 2021. Cílem konsorcia složeného z odborníků z výzkumu i praxe je zlepšit pochopení formálních i neformálních rolí, které hrají různí dodavatelé zemědělského poradenství při posilování toků znalostí, zlepšování učení a posilování inovací v zemědělském sektoru.
5.2.2019

Nevíte jak řešit nevyhovující stav krajiny? Využijte územní studii krajiny!

Od roku 2017 jsou ve 47 obcích s rozšířenou působností zpracovávány územní studie krajiny.
18.7.2018

Územní studie krajiny ORP Šternberk

Pracovní výstupy územní studie krajiny ORP Šternberk – pro starosty a další subjekty
30.1.2018

Softwarový nástroj pro simulaci emise amoniaku s propojením na LPIS

V roce 2017 byl v rámci projektu TAČR 4TA04020797 vyvinut softwarový nástroj pro simulaci emise amoniaku .
20.10.2017

Studie odtokových poměrů Klatovsko

Seznámení s projektem „Studie odtokových poměrů“ pro území Klatovsko.
20.10.2017

Preventivní hodnocení krajinného rázu CHKO Beskydy

Seznámení s projektem – aktualizace stávající studie „Preventivní hodnocení krajinného rázu CHKO Beskydy“, který jsme zpracovávali pro Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR.
12.9.2017

Adaptační strategie města Ostravy

Pracovní výstupy Adaptační strategie města Ostravy na změny klimatu.
Jedním z dopadů klimatické změny na městský prostor bude nedostatek vody.
31.7.2017

Města bude přehřívat klimatická změna

Velká města hledají odpověď na otázku jak se vyrovnat s horkými léty v městských ulicích. Správnou reakcí je rychlá adaptace.
3.7.2017

Zkušenosti s územními studiemi krajiny

Česká krajina se stále zřetelněji dělí na "užitkovou", přenechanou hospodářským potřebám, a na "pěknou", ponechanou přírodě a rekreaci.
15.6.2017

Soulad územního plánu a pozemkové úpravy

Jak řešit rozpory mezi plánem společných zařízení a platným územním plánem obce? Jak udělat územní plán, aby pozemkové úpravy neblokoval?