Blog

Rádi se s vámi podělíme o naše poznatky spojené s analytickou a projekční činností v oblasti životního prostředí, zemědělství, lesnictví a územního rozvoje. Neváhejte nám napsat nebo zavolat, máte-li na věc vlastní názor. Diskuse prospěje oběma stranám.

12.8.2021

Pozvánka na konferenci

Krajina voleb: Zemědělství a lesnictví před výzvami nadcházejících let
22.7.2019

Mezinárodní projekt Agrilink

AgriLink je projekt probíhající v letech 2017 až 2021. Cílem konsorcia složeného z odborníků z výzkumu i praxe je zlepšit pochopení formálních i neformálních rolí, které hrají různí dodavatelé zemědělského poradenství při posilování toků znalostí, zlepšování učení a posilování inovací v zemědělském sektoru.
5.2.2019

Nevíte jak řešit nevyhovující stav krajiny? Využijte územní studii krajiny!

Od roku 2017 jsou ve 47 obcích s rozšířenou působností zpracovávány územní studie krajiny.
18.7.2018

Územní studie krajiny ORP Šternberk

Pracovní výstupy územní studie krajiny ORP Šternberk – pro starosty a další subjekty
30.1.2018

Softwarový nástroj pro simulaci emise amoniaku s propojením na LPIS

V roce 2017 byl v rámci projektu TAČR 4TA04020797 vyvinut softwarový nástroj pro simulaci emise amoniaku .
20.10.2017

Studie odtokových poměrů Klatovsko

Seznámení s projektem „Studie odtokových poměrů“ pro území Klatovsko.
20.10.2017

Preventivní hodnocení krajinného rázu CHKO Beskydy

Seznámení s projektem – aktualizace stávající studie „Preventivní hodnocení krajinného rázu CHKO Beskydy“, který jsme zpracovávali pro Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR.
12.9.2017

Adaptační strategie města Ostravy

Pracovní výstupy Adaptační strategie města Ostravy na změny klimatu.
Jedním z dopadů klimatické změny na městský prostor bude nedostatek vody.
31.7.2017

Města bude přehřívat klimatická změna

Velká města hledají odpověď na otázku jak se vyrovnat s horkými léty v městských ulicích. Správnou reakcí je rychlá adaptace.
3.7.2017

Zkušenosti s územními studiemi krajiny

Česká krajina se stále zřetelněji dělí na "užitkovou", přenechanou hospodářským potřebám, a na "pěknou", ponechanou přírodě a rekreaci.
15.6.2017

Soulad územního plánu a pozemkové úpravy

Jak řešit rozpory mezi plánem společných zařízení a platným územním plánem obce? Jak udělat územní plán, aby pozemkové úpravy neblokoval?