Adaptační strategie města Ostravy

Pracovní výstupy Adaptační strategie města Ostravy na změny klimatu.

Vítejte na stránce, která obsahuje hlavní dosavadní pracovní výstupy Adaptační strategie města Ostravy na změny klimatu aktuální k termínu 12. září.

Můžete si zde prohlédnout:

  • Návrhovou část této adaptační strategie, která je hlavním výstupem dokumentu.
  • Analytickou část, která slouží jako východisko pro Návrhovou část a která obsahuje předpokládaný vývoj klimatu v Ostravě a analýzu hlavních problémů a rizik. V příloze je také uvedena analýza zranitelnosti, které hledá nejvíce zranitelné lokality na území města a hlavní výstupy z tzv. Pocitové mapy horka, kterou občané v první polovině srpna vyplňovali.
  • Pilotní projekty
  • Prezentační verze – shrnutí toho hlavního, o čem Adaptační strategie je

 

EKOTOXA s.r.o.

ve spolupráci s Ostravskou univerzitou a společností RADDIT consulting s.r.o.