Adaptační strategie města Ostravy

Pracovní výstupy Adaptační strategie města Ostravy na změny klimatu.

Vítejte na stránce, která obsahuje hlavní dosavadní pracovní výstupy Adaptační strategie města Ostravy na změny klimatu aktuální k termínu 12. září.

Můžete si zde prohlédnout:

  • Návrhovou část této adaptační strategie, která je hlavním výstupem dokumentu.
  • Analytickou část, která slouží jako východisko pro Návrhovou část a která obsahuje předpokládaný vývoj klimatu v Ostravě a analýzu hlavních problémů a rizik. V příloze je také uvedena analýza zranitelnosti, které hledá nejvíce zranitelné lokality na území města a hlavní výstupy z tzv. Pocitové mapy horka, kterou občané v první polovině srpna vyplňovali.
  • Pilotní projekty

Prosíme, pokud máte chvíli čas, podívejte se na Návrhovou část strategie. Budeme rádi za případné podněty z vaší strany. (Můžete je zaslat v předstihu na email zdenek [dot] frelich [at] ekotoxa [dot] cz )

Adaptační strategie Vám bude prezentována a projednávaná v pátek 15. září v 9:00 v budově Nové radnice na Prokešově náměstí (místnost bude upřesněna).

 

Těšíme se na shledanou

 

EKOTOXA s.r.o.

ve spolupráci s Ostravskou univerzitou a společností RADDIT consulting s.r.o.