category.php

Nevíte jak řešit nevyhovující stav krajiny? Využijte územní studii krajiny!

Od roku 2017 jsou ve 47 obcích s rozšířenou působností zpracovávány územní studie krajiny. více

Územní studie krajiny ORP Šternberk

Pracovní výstupy územní studie krajiny ORP Šternberk – pro starosty a další subjekty více

Softwarový nástroj pro simulaci emise amoniaku s propojením na LPIS

V roce 2017 byl v rámci projektu TAČR 4TA04020797 vyvinut softwarový nástroj pro simulaci emise amoniaku . více

Studie odtokových poměrů Klatovsko

Seznámení s projektem „Studie odtokových poměrů“ pro území Klatovsko. více

Preventivní hodnocení krajinného rázu CHKO Beskydy

Seznámení s projektem – aktualizace stávající studie „Preventivní hodnocení krajinného rázu CHKO Beskydy“, který jsme zpracovávali pro Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR. více

Adaptační strategie města Ostravy

Pracovní výstupy Adaptační strategie města Ostravy na změny klimatu. více

Města bude přehřívat klimatická změna

Velká města hledají odpověď na otázku jak se vyrovnat s horkými léty v městských ulicích. Správnou reakcí je rychlá adaptace. více

Zkušenosti s územními studiemi krajiny

Česká krajina se stále zřetelněji dělí na "užitkovou", přenechanou hospodářským potřebám, a na "pěknou", ponechanou přírodě a rekreaci. více

Soulad územního plánu a pozemkové úpravy

Jak řešit rozpory mezi plánem společných zařízení a platným územním plánem obce? Jak udělat územní plán, aby pozemkové úpravy neblokoval? více