O nás

Jsme ryze česká společnost s tradicí od roku 1991. Hledáme způsoby jak správně zacházet s jednotlivými složkami životního prostředí, jak udržitelně plánovat a hospodařit.

Propojujeme dlouholeté zkušenosti s aktuálními poznatky napříč souvisejícími oblastmi. Náš tým tvoří přes 40 zaměstnanců, erudovaných odborníků na jednotlivé zájmové oblasti. Vlastní potenciál posilujeme systematickou spoluprací s partnery z univerzit, výzkumných ústavů i soukromých firem. Pravidelnou účastí na výzkumných projektech posouváme hranice poznaného ve všech sledovaných oborech. To nám umožňuje předkládat řešení na vysoké odborné úrovni, a současně zcela přizpůsobené individuální potřebě zákazníka.

Máme sídlo v Brně a detašovaná pracoviště v Opavě a v Olomouci. Našimi klienty jsou veřejnoprávní i komerční subjekty v České republice i v zahraničí.

Vedení společnosti

Ing. Michal Brokl

jednatel společnosti
+420 724 118 464
+420 558 900 012
michal [dot] brokl [at] ekotoxa [dot] cz

Odborní konzultanti

Ing. Eva Birgusová

+420 724 200 837
+420 558 900 018
eva [dot] birgusova [at] ekotoxa [dot] cz

Absolventka oboru Lesní inženýrství na Fakultě lesnické Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně (1992). Vedle koordinace zakázek z oblasti životního prostředí se odborně podílí na zpracování studií, koncepcí a projektů se zaměřením na krajinu, vodní hospodářství krajiny a lesnictví. Výborně se orientuje v problematice dotačních programů. Je členkou sdružení Pro Silva Bohemica.

Mgr. Zdeněk Frélich

+420 777 024 136
+420 558 900 025
zdenek [dot] frelich [at] ekotoxa [dot] cz

Absolvent oboru Ochrana a tvorba krajiny na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity. Držitel autorizací pro posuzování vlivů na soustavu Natura 2000 (2009) a posuzování vlivů na životní prostředí (2014). Zabývá se projekty v oblasti životního prostředí, regionálního rozvoje a územního a krajinného plánování. Do práce jezdí na kole, na pracovní schůzky vlakem.

Ing. Jiří Jedlička

Obchodní konzultant
+420 721 222 994
+420 558 900 022
jiri [dot] jedlicka [at] ekotoxa [dot] cz

Ing. Michal Brokl

+420 724 118 464
+420 558 900 012
michal [dot] brokl [at] ekotoxa [dot] cz

Absolvent oboru Geodézie a kartografie na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně (2001). Držitel Oprávnění k projektování pozemkových úprav (2005) vydaných MZe ČR. Vedle manažerských povinností se odborně uplatňuje především jako specialista na proces pozemkových úprav: má za sebou řadu úspěšně ukončených projektů. Participuje na projektech, které vyžadují práci s geografickými daty a DPZ. Řeší technickou stránku tvorby LPIS.

Ing. Roman Przybyla

+420 724 750 584
+420 558 900 015
roman [dot] przybyla [at] ekotoxa [dot] cz

Absolvent oboru Agroekologie na Agronomické fakultě Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně (2010). Od počátku profesní dráhy se věnuje projekční činnosti v oblasti vodního hospodářství krajiny. Vede tým specializovaný na studie odtokových poměrů a návrhy protierozních a protipovodňových opatření. Zabývá se také hodnocením stavu krajiny a leteckým snímkováním krajiny. Je držitelem licence k provozování dronů.

Ing. Čestmír Kantor

Externí konzultant

+420 602 587 599
+420 558 900 030
cestmir [dot] kantor [at] ekotoxa [dot] cz

Absolvent Fakulty elektrotechnické VUT v Brně (1987). Vykonává dlouholetou expertní činnost v oblasti informačních služeb a geoinformatiky. Hluboký vhled do návrhu a správy systémů pro administraci a kontrolu evropských dotací (IACS) zúročuje v řadě mezinárodních projektů. Aktuálně se věnuje i problematice datových registrů a souvisejících agend v resortu Ministerstva zemědělství.

Nevíte, na koho se obrátit? Volejte 721 222 994

Nebo nám napište