Nevíte jak řešit nevyhovující stav krajiny? Využijte územní studii krajiny!

Od roku 2017 jsou ve 47 obcích s rozšířenou působností zpracovávány územní studie krajiny.

V letošním roce bude většina z nich ukončena, odevzdána a měla by začít ta těžší etapa jejich „života“, kterou je jejich uplatnění.  Je zřejmé, že územní studie krajiny mohou přinést mnoho pozitivního v oblasti územního plánování, pro které slouží jako podklad především. Díky nim bude možné formulovat preciznější zadání nových územních plánů nebo jejich aktualizací a mohou také významně zlepšit kvalitu územně analytických podkladů. Mohou ale tyto studie přímo posloužit také pro přípravu realizace konkrétních opatření v obcích?
Odpověď zní jednoznačně, že mohou. Územní studie krajiny se zaměřily na stav krajiny v obcích, který často přináší i nežádoucí události v podobě například lokálních povodní nebo eroze půdy, která následně zanáší ulice v obcích, sklepy domů, rybníky a podobně. Územní studie krajiny nepracují pouze s obecnými návrhy opatření pro účely územního plánovaní, ale navrhují zcela konkrétní opatření tam, kde k tomu byly dostatečné podklady, anebo byly vyhodnoceny návrhy opatření z dílčích studií zpracovaných v minulosti, a ty relevantní byly do studie zařazeny. Jedná se tedy o návrhy opatření, které byly prověřeny, a odpovídají potřebám a stavu krajiny. Ty je možné a potřebné dále chystat k realizaci. Optimální cestou k realizaci takových opatření jsou samozřejmě komplexní pozemkové úpravy, pro které by územní studie krajiny měla být jedním z nejvýznamnějších podkladů. Ovšem tam, kde nebyly pozemkové úpravy dosud zahájeny, jsou nejvýznamnějším hráčem obce, které za přispění štědrých dotačních programů mohou vše potřebné zrealizovat samostatně a vyřešit tím dlouhotrvající problémy mnohem rychleji, než dojde k realizaci plánu společných zařízení v pozemkových úpravách. Cesta k vlastní realizaci nemusí být zrovna jednoduchá ani přímočará. Proč ale nevyužít pomoci zkušených odborníků, se kterými vše půjde snadněji?
Naše společnost dlouhodobě spolupracuje se samosprávami obcí a měst při hledání řešení zejména v oblasti vodního hospodářství, ale orientujeme se rovněž v navrhování dalších opatření v krajině. Pomohli jsme řadě obcí a pomůžeme i Vám. Jako zpracovatel územních studií krajiny Vás provedeme návrhy v rámci území Vaší obce, nabídneme Vám naše zkušenosti v oblasti přípravy a projektování opatření, poradíme Vám s dotacemi i vlastní realizací. Naše nabídka je bez kompromisů a náš cíl je stejný jako ten Váš – hotové opatření.
Podívejte se na naše zkušenosti, nebo nám rovnou zavolejte.

Kontakt:
Mgr. Hana Trávníčková
email: hana [dot] travnickova [at] ekotoxa [dot] cz
tel: 724 809 404