Komplexní pozemkové úpravy v Budišově nad Budišovkou

Navigační obrázek služeb v oblasti územního plánování a rozvoje
Územní rozvoj a plánování

Projekt komplexních pozemkových úprav v severomoravském Budišově zahrnul všechny vyžadované legislativní předpisy, metodickými návody a nezbytné práce: geodetické zaměření, návrh plánu společných zařízení a nového uspořádání pozemků, projednání a odsouhlasení návrhu.

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Opava — Realizace: 2011–2016 — Zpracovatelé: Sdružení EKOTOXA s. r. o. a GEOPORT, s. r. o.

Na důkladné projednání návrhu KoPÚ se sborem zástupců vlastníků i jednotlivými vlastníky, s představiteli obce i dotčenými orgány státní správy vždy klademe velký důraz, v plném souladu s okolnostmi a potřebami v obci.

I v Budišově jsme se vynasnažili, aby dílo nebylo jen formálně zapsáno do katastru nemovitostí, ale poskytlo skutečně efektivní nástroj péče o krajinu a udržitelný rozvoj území, který podpoří zodpovědný vztah vlastníků k zemědělské půdě.

Související služby

Navigační obrázek služeb v oblasti územního plánování a rozvoje

Zpracování komplexních pozemkových úprav

Pozemkové úpravy funkčně a prostorově uspořádávají, scelují a dělí pozemky a zabezpečují k nim přístup. Přispívají ke zlepšení životního prostředí, ochraně a zúrodnění půdního fondu, snižování nepříznivých účinků povodní a řešení odtokových poměrů v krajině a zvýšení ekologické stability krajiny. Výsledky pozemkových úprav slouží pro obnovu katastrálního operátu.

Řešíte podobný problém? Pomůžeme vám. Volejte 721 222 994

Dotaz nebo poptávka