Příprava Chorvatska na EU v oblasti zemědělství a rozvoje venkova

Navigační obrázek služeb v oblasti zemědělství a lesnictví
Zemědělství a lesnictví

V letech 2007–2016 jsme připravovali chorvatskou veřejnou správu na evropské požadavky na podporu v zemědělství a rozvoji venkova. Projekty zásadně přispěly k připravenosti Chorvatska na vstup do EU.

2007: Návrh LPIS. 2008: Pilotní projekt LPIS. 2009: Návrh a pilotní projekt IACS

První tři aktivity realizovali klíčoví experti naší firmy v rámci projektu financovaného Světovou bankou. Důležitou součástí byl trénink pracovníků chorvatského ministerstva zemědělství, od roku 2010 pak zaměstnanců nově zřízené platební agentury. Pilotní projekty jsme realizovali ve spolupráci s pracovníky regionálních odborů ministerstva. Navržený koncept LPIS a IACS byl ověřován v interakci s vybranými zemědělci v odlišných klimatických a výrobních oblastech Chorvatska.

2009–2010: Kontrola kvality LPIS

Projekt financovaný z chorvatského státního rozpočtu jsme zpracovali ve spolupráci s chorvatskou společností Infomax. Byl zaměřen na kontrolu kvality geografických dat LPIS, především nových digitálních ortofotomap a vektorových dat LPIS dodaných externími zpracovateli. Navrhli jsme a implementovali metodiku kontroly a zajišťovali průběžnou supervize externích dodavatelů. Poskytli jsme experty a vedoucího skupiny operátorů, kteří prováděli kontrolu kvality dat.

2010–2012: Technická podpora nově vytvořené platební agentury

Projekt technické podpory financovaný EU byl realizován konzorciem firem KING ICT (Chorvatsko), Sinergise (Slovinsko) a Ekotoxa. Cílem projektu bylo vytvořit implementovat komplexní software platební agentury, včetně software IACS, a dále software pro administraci a kontrolu opatření rozvoje venkova a rybářství. Připravili jsme informační kampaň a vedli trénink pracovníků platební agentury a dalších institucí, jako např. rozsáhlý tréninkový program na téma Cross Compliance.

 

 

2012: Vymezení zranitelných oblastí a ekonomické hodnocení implementace Nitrátové směrnice v Chorvatsku

Studii jsme zpracovali ve spolupráci s Výzkumným ústavem vodohospodářským Praha pro chorvatské ministerstvo zemědělství v rámci projektu financovaného Světovou bankou. Vytipovali jsme zranitelné oblasti, zhodnotili ekonomické dopady implementace Nitrátové směrnice a připravili řadu doporučení pro implementaci, včetně akčního plánu pro zemědělce.

2012: Hodnocení kvality LPIS dle metodiky EU

Na tomto projektu financovaném z chorvatských národních zdrojů jsme spolupracovali s chorvatskou firmou Virentia. Cílem bylo zavést systém hodnocení kvality LPIS v souladu s metodikou EU (tzv. MTS a ETS testy). Realizováno v úzké součinnosti s pracovníky platební agentury.

2014–2016: Příprava platební agentury na implementaci reformy SZP a SRP

Projekt technické podpory byl financován EU a realizován konzorciem firem CSI Piemonte (Itálie), KING ICT (Chorvatsko) a Ekotoxa. Cílem projektu byla implementace nových požadavků reformy SZP a SRP a aktualizace software platební agentury (IACS, opatření rozvoje venkova a rybářství). Krátce po vstupu Chorvatska do EU jsme připravili jsme informační kampaň zacílenou na zemědělskou veřejnost.

Související služby

Navigační obrázek služeb v oblasti zemědělství a lesnictví

Technická podpora implementace společné zemědělské politiky EU

Integrovaný administrativní a kontrolní systém (IACS) je komplexní systém pro administraci a kontrolu podpor v zemědělství. Je zaveden ve všech státech EU. Registr půdy (LPIS), klíčová část IACS, je homogenní geografická databáze obsahující referenční parcely zemědělské půdy využívané pro administraci a kontrolu zemědělských dotací vázaných na plochu. IACS, včetně LPIS, je nezbytným nástrojem pro realizaci společné zemědělské politiky EU.

Řešíte podobný problém? Pomůžeme vám. Volejte 775 731 735

Dotaz nebo poptávka