Vliv územního plánu Jeseníku na životní prostředí

Navigační obrázek služeb v oblasti územního plánování a rozvoje
Územní rozvoj a plánování

Vyhodnocení vlivu územního plánu města Jeseník (ÚP) na životní prostředí (SEA), na soustavu NATURA 2000 a udržitelný rozvoj území mělo posoudit, jak ÚP využívá přednosti území a řeší jeho nedostatky.

Objednatel: město Jeseník — Zpracovatel: EKOTOXA s. r. o. — Realizace: leden 2010 – duben 2011

 

Studie posuzuje očekávaný vliv navržených záměrů na životní prostředí, soustavu NATURA 2000 a udržitelný rozvoj a ověřuje, zda území směřuje k určitému realistickému, přijatelnému a udržitelnému stavu. Přitom podněcuje k uvažování v přesahu časovém i věcném. Formalizované vyhodnocení prochází systematicky jednotlivé aspekty udržitelnosti a pomáhá územní plán doladit.

Výstupy zahrnovaly tato hodnocení a doporučení:

  • Vyhodnocení vlivů ÚP na životní prostředí
  • Vyhodnocení vlivů ÚP na území Natura 2000
  • Vyhodnocení vlivů ÚP na stav a vývoj území podle vybraných sledovaných jevů obsažených v územně analytických podkladech
  • Předpokládané vlivy na výsledky SWOT analýzy území
  • Vyhodnocení přínosu ÚP k naplnění priorit územního plánování
  • Shrnutí vlivů na udržitelný rozvoj území

Související služby

Navigační obrázek služeb v oblasti životního prostředí

Hodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví a soustavu Natura 2000

Z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví mohou být hodnoceny konkrétní záměry (EIA) nebo posuzovány koncepce a územní plány (SEA). Dále jsou posuzovány vlivy na soustavu Natura 2000.

Související projekty

Územní rozvoj a plánování

Integrovaný plán rozvoje území pro zlínskou aglomeraci

Integrovaný plán rozvoje území řeší rozvoj měst a obcí zlínské aglomerace s více než 100 000 obyvateli.
Územní rozvoj a plánování

Strategický plán rozvoje obce Hlubočec

Strategický plán rozvoje obce Hlubočec pomáhá určovat rozvoj obce ve sledovaných rozvojových oblastech.

Řešíte podobný problém? Pomůžeme vám. Volejte 721 222 994

Dotaz nebo poptávka