Strategický plán rozvoje obce Hlubočec

Navigační obrázek služeb v oblasti územního plánování a rozvoje
Územní rozvoj a plánování

Strategický plán rozvoje na období 2016–2025 pomáhá nasměrovat budoucí rozvoj obce v důležitých rozvojových oblastech.

Objednatel: obec Hlubočec — Zpracovatel: EKOTOXA s. r. o. — Termín: srpen 2015 – únor 2016

 

Strategický plán Hlubočce zahrnuje programové cíle rozvoje, konkrétní opatření i z nich vycházející aktivity k realizace strategické vize obce v souladu s jejími prioritami. Struktura dokumentu vychází z Metodiky tvorby Programu rozvoje obce MMR ČR z roku 2012 a dělí se na analytickou, návrhovou a realizační část.

Analytická část popisuje současný stav obce a je zakončena SWOT analýzou. Z ní vychází návrh rozvojové vize obce a stanovení cílů. K jejich naplnění jsou stanovena opatření a u nich uvedeny příklady vhodných aktivit.

Do zpracování strategického plánu byli zapojeni také obyvatelé obce. Během dotazníkového šetření a dvou veřejných setkání mohli upozornit na problémy a ovlivnit priority řešení.

Strategický plán Hlubočce najdete na oficiálních stránkách obce.

Související služby

Navigační obrázek služeb v oblasti územního plánování a rozvoje

Strategické plány rozvoje měst a obcí

Strategický plán představuje důležitý střednědobý dokument, který pomáhá usměrnit budoucí rozvoj měst a obcí. Většinou vychází z dlouhodobé rozvojové vize, na jejímž základě stanovuje hlavní cíle rozvoje. Pro naplnění cílů stanovuje konkrétní opatření a z nich vycházející projekty.

Řešíte podobný problém? Pomůžeme vám. Volejte 721 222 994

Dotaz nebo poptávka