Pozvánka na konferenci

Navigační obrázek služeb v oblasti zemědělství a lesnictví
Zemědělství a lesnictví

Krajina voleb: Zemědělství a lesnictví před výzvami nadcházejících let

níže uvedené info najdete i v přiloženém letáku

 

KDY: 23. 9. 2021   9:00 – 18:00

KDE: online

 

TÉMA

Českou zemědělskou i lesní krajinu čeká v následujících letech znatelná proměna. Naznačují to nejen stále častější dopady změny klimatu, rozpad lesů a výrazné plánované investice do adaptace krajiny, ale i startující plány, jak zmírňovat příčiny změny klimatu. Máme v následujících letech očekávat, že se bude uhlík zachytávat v zemědělské půdě a obnovujících se lesích, nebo bude naše krajina nadále ke změně klimatu přispívat?

To jsou otázky, které si kladli výzkumníci projektu TAČR Spolupráce na adaptacích v lesnických a zemědělských oblastech, a které jsou zároveň více než kdy jindy relevantní v období, kdy stojí vývoj v naší krajině na dalším z rozcestí. Kudy se vydáme?

Součástí konference budou předvolení debaty k lesnictví i zemědělství.

 

PROGRAM

9:00–9:05 Zahájení konference // Anna Kárníková, ředitelka Hnutí DUHA

9:05–9:25 Michal Nekvasil, Evropská komise // Jak může vypadat zemědělství následující dekády?

9:25–9:45 Ladislav Miko, Evropská komise // Výzvy blízké budoucnosti pro zemědělce a lesníky

9:45–10:05 Veronika Chvátalová, Ekotoxa // Tvorba kolaborativního partnerství

10:05–10:25 Martin Rexa, Hnutí DUHA – Friends of the Earth Czech Republic // Koalice pro zdravou krajinu

10:30–12:00 Krajina voleb: Jak následujících pět let pomůže zemědělcům s přípravou na změnu klimatu? // Předvolební debata k tématu

12:00–13:30 Přestávka

13:30–14:00 Miroslav Svoboda, Česká zemědělská univerzita v Praze // Co nám říká aktuální výzkum o potřebách českých lesů?

14:00–14:30 Tomáš Chabada, Masarykova univerzita // Pohled lesníků na současné lesní hospodaření a možnosti jeho budoucího vývoje

14:30–15:00 Jaromír Bláha, Hnutí DUHA – Friends of the Earth Czech Republic // Příležitosti a problémy v naší zákonné ochraně lesů

15:00–15:30 Pavel Rotter, Výzkumný ústav pro krajinu a okrasné zahradnictví // Kombinované působení stresových faktorů a možnosti adaptace v českých lesích

16:00–17:30 Krajina voleb: Jak následujících pět let pomůže lesníkům s přípravou na změnu klimatu? // Převolební debata k tématu

 

REGISTRACE

Na konferenci se můžete registrovat prostřednictvím tohoto formuláře: https://forms.gle/sAaUXKsSrLD5rwkH8 do 10. září 2021. Účastnický poplatek nevybíráme. Událost proběhne online přes aplikaci ZOOM (link rozešleme všem registrovaným před začátkem konference).

 

Událost na Facebooku: https://fb.me/e/2feSItWFg

Budeme vděčni za šíření pozvání dalším možným zájemcům o téma.

 

Společně se spolupořadateli se těšíme na Vaši účast!

Tým projektu TAČR Spolupráce na adaptacích v lesnických a zemědělských oblastech