Aktualizace údajů k programu zlepšení kvality ovzduší v Šumperku

Navigační obrázek služeb v oblasti životního prostředí
Životní prostředí

Situační zpráva představuje již jedenáctou aktualizaci Programu ke zlepšení kvality ovzduší města Šumperka (Integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší města Šumperka a Integrovaný program snižování emisí města Šumperka – analytická i návrhová část), zpracovaného v roce 2005.

Objednatel: Město Šumperk — Termín: červen 2016 – prosinec 2016 — Zpracovatel: EKOTOXA s. r. o.

 

 

Jedná se o doplnění nejnovějších dostupných informací:

  • Vyhodnocení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší (pro SO ORP Šumperk a Olomoucký kraj).
  • Vyhodnocení dle map pětiletých průměrů imisních koncentrací PM10 (roční a 24 hodinové koncentrace), PM2,5 a benzo(a)pyrenu v ORP Šumperk (2011–2015).
  • Vyhodnocení dle map pětiletých průměrů imisních koncentrací PM10 (roční a 24 hodinové koncentrace), PM2,5 a benzo(a)pyrenu ve městě Šumperk (2011–2015).
  • Zhodnocení imisních dat za rok 2015 ze stanice Šumperk MÚ, a to zejména imisní koncentrace suspendovaných částic frakce PM10 a dále změny dle map pětiletých průměrů imisních koncentrací této látky.
  • Zhodnocení emisních dat za rok 2014 (zejména tuhých znečišťujících látek a dalších sledovaných látek, kategorie REZZO 1–3), jejich porovnání s předchozími roky apod.
  • Zhodnocení provedených opatření u nejvýznamnějších zdrojů REZZO 1 a 2, významné nově vybudované zdroje emisí.

Řešíte podobný problém? Pomůžeme vám. Volejte 721 222 994

Dotaz nebo poptávka