Nástroje efektivní a územně cílené ekonomické intervence pro rozvoj regionů a obcí ČR

Navigační obrázek geoinformačních služeb
Geoinformační a informační služby

Hlavním cílem projektu bylo vytvořit nástroj pro posílení efektivity ekonomické intervence, především posilováním a aplikací role územního hlediska a integrovaných přístupů. Cílem bylo vytvořit komplexní vizualizaci charakteristik území v tematických okruzích: ekonomický rozvoj a podnikatelské aktivity, lidské zdroje, infrastruktura a životní prostředí.

Číslo projektu: TD03000125

 

Poskytovatel podpory:

Financováno z Programu na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA, Technologická agentura ČR.

 

Realizátor:

 • EKOTOXA s.r.o. (hlavní řešitel),
 • RegioPartner, s.r.o. (spoluřešitel),
 • Univerzita Palackého v Olomouci – Přírodovědecká fakulta (spoluřešitel).

 

Termín realizace: 2016–2017

 

Hlavním výstupem projektu je Informační systém regionálního rozvoje (ISRR).

ISRR slouží pro:

 • rychlé a přehledné vyhodnocení údajů o území ČR, podporující územně cílené ekonomické intervence pro rozvoj regionů a obcí ČR,
 • průběžné plánování a pro tvorbu potřebných podkladů ke schvalovacím řízením příslušných orgánů veřejné správy,
 • komplexní vizualizaci (kartografickou, grafickou, tabulkovou) charakteristik území v tematických okruzích: ekonomický rozvoj a podnikatelské aktivity, lidské zdroje, infrastruktura a životní prostředí,
 • tvorbu regionálních strategií a pro jejich aktualizace,
 • strategické a územní plánování obcí, měst a krajů.

 

Součástí ISRR je:

1. Databáze indikátorů

 

2. Soubor 116 specializovaných map

 • formát A3,
 • PDF,
 • pro území ČR (ukázka 1, 2, 3, 4).

 

3. Webová aplikace (odkaz bude doplněn)

 

Ukázky:

K dispozici jsou následující územní jednotky (celky):

 • Stát,
 • Kraj,
 • Okres,
 • Místní akční skupina,
 • Správní obvod obce s rozšířenou působností,
 • Obec.

 

Karta území

Tlačítko, kterým se vygeneruje strukturovaný 8 stránkový dokument ve formátu PDF (vhodný k tisku) se všemi aktuálními hodnotami indikátorů zvoleného území. Pilíř indikátorů je vždy rozepsán na 2 strany.

 

Karta indikátoru

Druhá část webové aplikace slouží jako náhled na všechny podrobné informace zvoleného indikátoru.
Karta indikátoru se dělí na 4 záložky webové aplikace:

 • Rok měření,
 • Mapa,
 • Graf ročních měření,
 • Srovnávací tabulka.

Řešíte podobný problém? Pomůžeme vám. Volejte 775 731 735

Dotaz nebo poptávka