Hluková studie letiště Náměšť

Navigační obrázek služeb v oblasti životního prostředí
Životní prostředí

Zadavatel chtěl ověřit, zda provoz vojenského letiště v Náměšti nad Oslavou působí překračování hlukové normy pro denní a noční dobu.

Objednatel: Ministerstvo obrany ČR — Zpracovatel: EKOTOXA s. r. o., LEMITOR Ochrona Środowiska Sp. z o. o. — Realizace: duben – červen 2015

 

Práci jsme rozdělili do tří etap.

1. Měření akustického tlaku zvuku

Na 14 míst v okolí letiště jsme rozmístili přístroje a zahájili měření v denních i v nočních hodinách.

2. Hluková studie

Výpočty hlukových ukazatelů jsme provedli v modulu Aircraft Noise Module aplikace SoundPLAN®. Do výpočtů vstoupily hodnoty charakteristického letového dne, který zpracoval a dodal zadavatel studie. Počet operací v denních a nočních hodinách byl určen na základě dat z roku 2014 v souladu s Metodickým návodem pro měření a hodnocení hluku z leteckého provozu. Výpočty proběhly ve dvou výškách nad zemským povrchem. Výsledné izolinie jsme prezentovali v hlukových mapách.

3. Návrh ochranných hlukových pásem

Na základě hlukových map zpracovaných v hlukové studii jsme do mapového podkladu zakreslili izofony (křivky stejných hladin akustického tlaku) leteckého provozu k dalšímu využití zadavatelem.

Související služby

Navigační obrázek služeb v oblasti životního prostředí

Hlukové studie

Hlukové znečištění je závažný problém hlavně ve větších aglomeracích a v blízkosti dopravních tahů. Lidé nadměrně zatížení hlukem jsou vystaveni zdravotním rizikům. Mnohdy začínají únavou, rozmrzelostí nebo ztrátou pozornosti, mohou ale přejít v poškození sluchového aparátu, vážné poruchy spánku nebo kardiovaskulární choroby.

Řešíte podobný problém? Pomůžeme vám. Volejte 775 731 735

Dotaz nebo poptávka