Hlukové studie

Navigační obrázek služeb v oblasti životního prostředí
Životní prostředí

Hlukové znečištění je závažný problém hlavně ve větších aglomeracích a v blízkosti dopravních tahů. Lidé nadměrně zatížení hlukem jsou vystaveni zdravotním rizikům. Mnohdy začínají únavou, rozmrzelostí nebo ztrátou pozornosti, mohou ale přejít v poškození sluchového aparátu, vážné poruchy spánku nebo kardiovaskulární choroby.

Garant: Mgr. Pavla Škarková

 

Hlukové studie: plán protihlukových opatření

 

Reakcí na hlukové znečištění jsou akční plány protihlukových opatření, zpracovávané dle požadavků evropské směrnice o řízení a snižování hluku v životním prostředí. Pořizovateli akčních plánů jsou Ministerstvo dopravy ČR (pro dálnice a silnice I. třídy, letiště a železnice) a krajské úřady (pro silnice II. a III. třídy a aglomerace).

Hlavním cílem akčního plánu je stanovení kritických oblastí (na základě Strategických hlukových map) a návrh opatření, která povedou k poklesu počtu obyvatel vystavených nadlimitním hladinám hluku.

V případě konkrétních požadavků u jednotlivých hlukových zátěží lze vypracovat samostatnou hlukovou studii s individuálním zadáním.

Komu je služba určena

Plán může být zpracován pro potřeby veřejné správy, především měst, krajů či ministerstev. Zadavatelem studie může být jakýkoli subjekt.

Obsah služby

  • Akční plány protihlukových opatření
  • Hlukové studie včetně hlukových map a případného návrhu ochranných hlukových pásem pro vybrané zdroje hluku

Zkušenosti

  • Akční plán protihlukových opatření pro aglomeraci Liberec, 2014–2015
  • Hluková studie letiště Náměšť (Měření akustického tlaku zvuku v navrhovaných OHP letiště Náměšť, Hluková studie letiště Náměšť, Návrh ochranných hlukových pásem Letiště Náměšť), 2015

Související služby

Navigační obrázek služeb v oblasti životního prostředí

Hodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví a soustavu Natura 2000

Z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví mohou být hodnoceny konkrétní záměry (EIA) nebo posuzovány koncepce a územní plány (SEA). Dále jsou posuzovány vlivy na soustavu Natura 2000.

Související projekty

Životní prostředí

Hluková studie letiště Náměšť

Studie zkoumala hlukovou zátěž působenou provozem vojenského letiště v Náměšti nad Oslavou.

Vyžádejte si nezávazně další informace. Volejte 721 222 994

Dotaz nebo poptávka