Analýza kvality ovzduší a implementace Programu zlepšení kvality ovzduší

Navigační obrázek služeb v oblasti životního prostředí
Životní prostředí

Kvalita ovzduší je v mnoha místech ČR špatná, imisní limity často nejsou plněny. Analýza kvality ovzduší objektivně informuje o stavu ovzduší a možnostech řešení. Následně by měl být zpracován akční plán za účelem implementace programu zlepšení kvality ovzduší, který vychází ze střednědobé strategie zlepšení kvality ovzduší pro jednotlivé aglomerace a zóny.

Garant: Mgr. Pavla Škarková

 

Analýza kvality ovzduší: graf emisí těkavých organických látek

 

Analýza kvality ovzduší vyhodnocuje informace o současném stavu ovzduší, jeho vývoji v čase, plnění imisních limitů, výskytu oblastí se zhoršenou kvalitou a vyhodnocení emisní situace. Imisní analýza je založena na výsledcích reálného měření imisních koncentrací či využití modelových hodnot publikované ČHMÚ. Může být provedeno i vyhodnocení významu zeleně v zájmové oblasti pro aktivní či pasivní záchyt škodlivin. Všechny tyto informace jsou klíčové pro práci s veřejností.

Akční plány vycházejí ze Střednědobé strategie zlepšení kvality ovzduší. Jejich potřeba nevyplývá ze zákona, logicky však navazuje na předchozí kroky provedené při zpracování programu zlepšení kvality ovzduší (PZKO). Akční plán vytváří rámec pro implementaci programu.

Smyslem iniciativy je účinná a komplexní implementace národní Střednědobé strategie 2020 do regionální úrovně, kterou představuje právě PZKO.

Komu je služba určena

Našimi klienty jsou obce, obce s rozšířenou pravomocí, vybraná území regionů nebo mikroregionů a místní akční skupiny.

Obsah služby

  • Analýza stavu ovzduší
  • Akční plány za účelem implementace PZKO

Zkušenosti

  • Střednědobá strategie ochrany ovzduší, 2014–2020
  • Situační zpráva – aktualizace údajů k Programu ke zlepšení kvality ovzduší města Šumperka, každoročně
  • Programy zlepšení kvality ovzduší pro Pardubický a Královéhradecký kraj, ORP Český Těšín a Kopřivnice, města Třinec, Přerov, Olomouc, Orlová, Opava, Rožnov pod Radhoštěm, Havířov, Prostějov a Bohumín
  • Měření imisních koncentrací metodou pasivních samplerů v Uničově, Vsetíně, Přerově, Opavě, Vsetíně, Olomouci

Související projekty

Životní prostředí

Aktualizace údajů k programu zlepšení kvality ovzduší v Šumperku

Situační zpráva k jedenácté aktualizaci Programu

Vyžádejte si nezávazně další informace. Volejte 721 222 994

Dotaz nebo poptávka