Technická podpora při návrhu IACS a LPIS v Turecku

Navigační obrázek služeb v oblasti zemědělství a lesnictví
Zemědělství a lesnictví

Předmětem řešení byla technická podpora nastavení funkčního IACS a tvorba LPIS na území Turecka v souladu s legislativou EU a obvyklou praxí, včetně přípravy a implementace pilotního projektu.

Objednatel: Central Finance and Contracts Unit (CFCU) — Zpracovatel: Konsorcium společností INTA SPACETURK (Turecko), EKOTOXA s. r. o. a CS Systemes d’Information S.A. (Francie) — Realizace: leden – září 2007

Projekt byl financován EU v rámci programu MEDA pro Ministerstvo zemědělství a venkova Turecké republiky.

 

Projekt představoval výchozí krok v implementaci IACS pro celé Turecko. Náplň sestávala ze dvou klíčových etap: testování na dvou pilotních územích a institucionální podpory, technické pomoci a školení. Zpracovali jsme přípravné studie a analýzy pro vybudování systému IACS a LPIS v celostátním měřítku. Navrhované řešení jsme prakticky testovali na dvou pilotních územích.

Zpracovali jsme i odhad investic potřebných pro vybudování systému IACS a LPIS a vytvořili návrh potřebných personálních kapacit systému včetně jejich technického zabezpečení. Vybudovali jsme vazby mezi systémem IACS a ostatními registry, např. registrem farem nebo registrem zvířat, a navrhli legislativní změny nezbytné pro implementaci systému IACS.

Související služby

Navigační obrázek služeb v oblasti zemědělství a lesnictví

Technická podpora implementace společné zemědělské politiky EU

Integrovaný administrativní a kontrolní systém (IACS) je komplexní systém pro administraci a kontrolu podpor v zemědělství. Je zaveden ve všech státech EU. Registr půdy (LPIS), klíčová část IACS, je homogenní geografická databáze obsahující referenční parcely zemědělské půdy využívané pro administraci a kontrolu zemědělských dotací vázaných na plochu. IACS, včetně LPIS, je nezbytným nástrojem pro realizaci společné zemědělské politiky EU.

Řešíte podobný problém? Pomůžeme vám. Volejte 721 222 994

Dotaz nebo poptávka