Ekotoxa s.r.o.
Regionální rozvoj, dotace a školení
 • Dotace z EU
 • Odborné semináře
 • Analýzy, studie, poradenství v oblasti zemědělství, rozvoje venkova a ochrany přírody a krajiny


Nabízené služby:
 • vyhledávání možností spolufinancování ze strukturálních fondů a dalších evropských dotačních titulů pro existující projektové záměry
 • průběžný monitoring projektových činností a aktuálních výzev dle požadavků a zaměření organizace
 • zpracování projektových žádostí vč. povinných příloh
 • zpracování dílčích částí žádosti dle potřeb žadatele (např. studie proveditelnosti, analýza nákladů a výnosů, logický rámec projektu)
 • tzv. dotační management pro projekty, které byly schváleny ke spolufinancování z evropských fondů (koordinace dílčích aktivit, průběžných etapových a závěrečných zpráv, zpracování žádostí o platbu)
 • poradenské služby v souvisejících oblastech
 • organizace a vedení odborných seminářů a školení
 • zpracování strategických dokumentů a studií na celostátní a krajské úrovni
 • zpracování projektové dokumentace vybraných dotačních programů

Zkušenosti:

 • Regionální operační program Moravskoslezsko
 • Operační program životního prostředí
 • Operační program podnikání a inovace
 • Operační program Nadnárodní spolupráce (INTERREG IIIB CADSES)
 • Program rozvoje venkova
 • Integrovaný operační program
 • Krajské dotace

KONTAKT:
Ing. Vladan Mácha
tel.: + 420 558 900 016
mobil: +420 724 118 470
email.: vladan.macha@ekotoxa.cz

Aktuality
14.03.2014
Soubor kontextových indikátorů a kartogramů. Je určen pro MAS jako podklad prostrategické plánování rozvoje území více zde
05.11.2012
Společnost Ekotoxa se účastní projektu UNIFARM, který je řešen pro GSA (European GNSS Agency) v rámci 7. rámcového programu EU pro výzkum,Zobrazit celý článek
Kontakt
EKOTOXA s.r.o.
Fišova 403/7
602 00 Brno, Černé Pole

tel: 558 900 010
fax: 558 900 011
email: emc@ekotoxa.cz