Zpracování demografických studií

Navigační obrázek služeb v oblasti územního plánování a rozvoje
Územní rozvoj a plánování

Demografické studie spolu s prognózami vývoje věkové struktury obyvatel nejčastěji slouží jako podklad pro plánování kapacit a dostupnosti veřejných služeb ve školství, zdravotnictví a sociálních služeb.

Garant: Mgr. Hana Trávníčková

 

Demografické studie: ilustrační graf rozdělení věkových skupin

 

Demografické studie lze využít v územním a strategickém plánování, při plánování dopravy, občanské vybavenosti a v dalších oblastech veřejné správy. Demografická studie a prognóza obvykle obsahuje

  • analýzu současného stavu obyvatelstva,
  • analýzu demografických procesů v minulosti (porodnosti, úmrtnosti, migrace),
  • analýzu vývoje bydlení a bytové výstavby,
  • prognózu budoucího vývoje počtu obyvatel,
  • plánování potřebných kapacit veřejných služeb (školství, zdravotnictví, sociální služby) s předpokladem budoucího vývoje.

Komu je služba určena

Demografické studie objednávají města, obce nebo místní akční skupiny.

Obsah služby

Máme zkušenosti se zpracování demografické studie jako

  • podkladu pro plánování kapacit a dostupnosti veřejných služeb,
  • podkladu pro zpracování dalších specializovaných koncepčních dokumentů.

Zkušenosti

  • Demografické studie pro správní obvod ORP Benešov, Posázaví o.p.s., v rámci projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro správní obvod ORP Benešov”, 2016

Související služby

Navigační obrázek služeb v oblasti územního plánování a rozvoje

Strategické plány rozvoje měst a obcí

Strategický plán představuje důležitý střednědobý dokument, který pomáhá usměrnit budoucí rozvoj měst a obcí. Většinou vychází z dlouhodobé rozvojové vize, na jejímž základě stanovuje hlavní cíle rozvoje. Pro naplnění cílů stanovuje konkrétní opatření a z nich vycházející projekty.

Vyžádejte si nezávazně další informace. Volejte 775 731 735

Dotaz nebo poptávka